Fiyat Farkı Faturası Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Fiyat farkı faturası iki ticari kurum arasındaki işlemlerde sıklıkla düzenlenmek durumunda kalan fatura modellerinden biridir. Fiyat farkı faturası, alım veya satım yapan iki firmanın ticari faaliyet sonrasında tespit edilen faturada eksiklik veya fazlalıktan kaynaklı yeniden düzenlenen fatura modelidir. Bu farkın veya eksikliğin ortaya çıkmasında birden fazla neden olabilir. Örneğin, kur değerlerindeki dalgalanma, sözleşme değişiklikleri veya sonradan ortaya çıkan masraflardan ötürü fiyat farkı faturası düzenlenmek durumunda kalınabilir.

Fiyat farkı faturasının kim düzenler?

Fiyat farkı faturasını düzenlenmesi gereken taraf lehine işlem doğan kurumdur. Ayrıca, lehine işlem doğan nihai bir tüketici söz konusuysa gider pusulası oluşturularak aradaki fark ortadan kaldırılır. Fiyat farkı faturası düzenlerken dikkat edilmesi gereken birtakım yönergeler de vardır. İşte onlar…

  1. Fiyat farkı faturası, ürün teslimi veya hizmetin alındığı takvim dönemi içerisinde düzenlenmesi gerekir.
  2. Düzenlenecek faturanın hangi teslim veya söz konusu hizmete istinaden düzenlendiğine dair fatura açıklama bölümüne net şekilde yazılması gerekir.
  3. KDV hesaplama işlemi yapılmalıdır. Bunu yaparken söz konusu mal veya hizmet için uygulanan KDV oranları dikkate alınmalıdır. Eğer mal veya hizmet KDV muafiyetine sahipse herhangi bir KDV oranı faturaya yansıtılmaz.

Nihai tüketici için fiyat farkı faturası işlemi

Vergi mükellefi olmayan nihai tüketici ile yapılan alım satım sonucunda herhangi bir fark ortaya çıkarsa fiyat farkı fatura işlemi uygulanabilir. Burada izlenmesi gereken iki farklı yol var. Fiyat farkı nihai tüketici lehine olursa firmanın gider pusulası düzenleyebilir. Firma lehine bir işlem söz konusuysa işletme fiyat farkı faturası keserek işlemleri kayıt altına alabilir.

Satış faturası muhasebeleştirme işlemi

Bir satıcı işletme hayal edelim ve ürün satış sırasında 110 TL + KDV olması gereken faturayı, 100 + KDV şeklinde hazırlandığını düşünelim. Bu durumda aradaki farkın kapatılması için satıcı firma tarafından fiyat farkı faturası 10 TL + KDV şeklinde hazırlanır.

Alıcı faturası muhasebeleştirme işlemi

X alıcı firmasının 5000 TL + KDV ile Y satıcısından ürün aldığını düşünelim. Faturalama işlemi sonrasında sözleşmede yapılan değişiklik nedeniyle ürün birim fiyatının KDV hariç 4700 TL düştüğünü hayal edelim. Bu durumda alıcı lehine işlem doğar ve fiyat farkı faturası 300 TL + KDV oranı şeklinde düzenlenir. Bu tutar, muhasebe alacaklar arasına eklenir.