Taraflar

1. İDURUM Yazılım ve Otomasyon Sistemleri Tic. Ltd. Şti. Firmasının ticari markası olan İDURUM, bundan böyle "İDURUM" olarak anılacaktır.

2. İDURUM uygulamasına üye olan kullanıcısı, bundan böyle "KULLANICI" olarak anılacaktır.

Sözleşme'nin Konusu ve Kapsamı

Bu Kullanıcı sözleşmesi, bir servis sağlayıcı olarak yükümlülüklerimizi ve müşteri olarak yükümlülüklerinizi açıklamaya yöneliktir. Lütfen onları dikkatlice okuyunuz.

Bu Sözleşme, Hizmetin herhangi bir kullanımı için bağlayıcıdır ve İDURUM'un hizmete erişim sağladığı andan itibaren size uygulanır.

İDURUM Hizmeti, planlanan ek özellikler ve kullanıcı geri bildirimlerine göre zamanla gelişecektir.

Bu koşulları istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar ve İDURUM, bu değişiklikleri size e-posta yoluyla veya Web Sitesi aracılığıyla bildirimde bulunmak için her türlü çabayı gösterecektir. Kullanım koşullarının zaman içinde değişmesi muhtemeldir. Web Sitesinde bulunan en son şartları okuduğunuz, anladığınız ve kabul ettiğinizden emin olmak sizin sorumluluğunuzdur.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

1. Kullanıcı, İDURUM’dan faydalanmak için talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel tutarak, işbu sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerin eksik, gerçeğe aykırı verilmesi veya güncel olmaması İDURUM’a erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından şirket sorumlu değildir.

2. Kullanıcı tarafından İDURUM uygulamasına erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından kullanıcı sorumlu olacak olup site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

3. Kullanıcı, şifresinin başkaları eline geçtiğinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

4. Hizmete girilen tüm Verilerin kopyalarını saklamanız gerekir. İDURUM, günlük sistem veri yedekleme rejimi de dahil olmak üzere veri kaybını önlemek için en iyi uygulama politikalarına ve prosedürlerine uyar, ancak veri kaybı olmayacağına dair hiçbir garanti vermez. İDURUM, sebebi ne olursa olsun, herhangi bir veri kaybı için sorumluluk kabul etmez

5. Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

6. Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

7. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde İDURUM Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda İDURUM’un söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

8. Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdiği e-mail veya sitede bildirilen iletişm kanallarıaracılığıyla iletişim kurulacaktır.. E-mail adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

9. İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.

Ödeme Koşulları

1. Kullanıcı ücretleri yine www.idurum.com’da bildirilen ödeme seçenekleri ve ödeme araçları ile ödeme yapılması durumunda faydalanabilecektir.

2. Kullanıcı, web sitesinde belirtilen ücretsiz denem süresi boyunca kullanabilecektir. Deneme süresi bitiminde kullanıcı istediği paketi seçip ödeyerek üyeliğini devam ettirebilecektir.

3. Ücretli üyelik oluşturan kullanıcılar web sitesinde belirtilen ücretsiz deneme süresi eklenerek kullanırlar.

4. Kullanıcının, üyelik paketindeki değişiklik isteği, üyelik döneminin sona ermeden yapamayacaktır.

5. Kullanıcı üyelik boyunca Sözleşme’nin feshi dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

6. Kullanıcı tarafından üyeliği periyodik ödemeli ise bitiminden 15 gün öncesine kadar, talep edilmediğinde her periyodik ödeme bitiminde Kullanıcı’nın üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.

7. İDURUM, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

1. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya İDURUM tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. İDURUM üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

2. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 15 gün önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

3. Hizmeti kullanmak için kaydolarak, bu Sözleşmeyi okuduğunuzu ve anladığınızı ve Hizmeti kullandığınız herhangi bir kişi adına hareket etme yetkisine sahip olduğunuzu kabul edersiniz. Hizmeti kullandığınız herhangi bir kuruluş adına bu Sözleşmeyi kabul etmiş sayılırsınız.

Bu Sözleşme en son 16 Mart 2020'da güncellenmiştir.