Genel Muhasebe Nedir? Avantajları Nelerdir?

Genel muhasebe, en geniş anlamı ile işletmenin finansal hareketliliğine projeksiyon tutan mali tablolar yardımıyla tutulan işlemdir. Her işletme, yıllık gelir gider dengesine yönelik bilgi sahibi olmak, varlıklarını, borçlarını, bilanço raporlarını analiz etmek için genel muhasebe disiplinlerinden yararlanma ihtiyacı hisseder. Bu yönde mali veya bilanço denilen finansal tablolar hazırlanır. Böylece firma, istediği döneme ait gelir gider dengesinden, kar – zarar dengesine kadar her konuya detaylıca vakıf olabilir. Tablolar; gelirler, giderler, borçlar, alacaklar veya ana kalemlerden elde edilen karlar gibi sınıflara ayrılmış bir şekilde tabloda yer alır.

Neden genel muhasebe yöntemine ihtiyaç var?

Her işletmenin finansal hareketliliğini izlemesi önemli bir hayati fonksiyondur. Kar amacı gitmeyen bir kurumun bile gelirleri ile giderleri arasındaki dengeyi koruması oldukça önemlidir. Bu bakımdan genel muhasebe ilkelerine bağlı şekilde hazırlanan mali tablolardan yardım alınır. Bu tablolar ile firma veya işletme, yıllık veya cari yılın herhangi bir dönemine ait finansal hareket ve akışları raporlayabilir. Bu raporlar, bir üst yönetim tarafından değerlendirilerek, ileriye dönük yatırım stratejisi veya mali disiplinde alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi gibi duruma göre değişen kararlar için kaynak teşkil eder.

Mali tablolar sayesinde işletmenin finansal hareketliliğine yönelik detaylı analizlerin yapılması ve bu analizlerin yorumlanarak firmanın ileriye dönük pozisyonuyla alakalı operasyonların şekillenmesi mümkündür. Ayrıca olası risklerin hesap edilmesi, büyük kayıpların önüne geçilmesi açısından her firma için hayati öneme sahiptir. Dolayısıyla, genel muhasebe disiplinlerinden yararlanılarak tutulması icap eden finansal faaliyetler sürdürebilir sermaye yönetimi açısından zorunludur. Ayrıca işletmenin faaliyetlerinin kayıt altına alınması açısından da önemlidir. Geriye dönük işlemlerle alakalı hatırlanması gerekenlerin yeniden değerlendirilmesi için genel muhasebeye ihtiyaç duyulabilir.

İşletme varlıklarının takip edilmesi noktasında, bunların hangi kanallarda değerlendirildikleri ve getirileri hakkında tüm detaylar gene muhasebe prensiplerine uygun bir finansal yönetim ile ortaya çıkabilir. Ayrıca müşterilerin takip edilmesi, satılan ürünlere ilişkin fatura takipleri, işletmenin alacak veya borçlarıyla ilgili dengenin aylık, yıllık bazda değişimleri en nihayetinde işletmeye dair genel değerlendirme raporları genel muhasebe tarafından çıkarılabilir.

Genel muhasebenin avantajları hakkında bilgiler

Finansal faaliyetlere ilişkin bir ışık tutucu özelliğe sahip genel muhasebenin öne çıkan avantajları şöyle:

  1. Geriye dönük şirket işlemlerinin kontrol edilmesi ve denetimi kolaylaştırması, ayrıca ileriye dönük borçlarla alakalı bilgilerin elde edilmesini sağlaması.
  2. İşletmede gerçekleşen finansal faaliyetlerin risklerinin tespit edilmesi, herhangi bir aksama veya problemin varlığı erkenden tespit edilmesi, müdahale imkanı vermesi.
  3. Şirketin finansal stratejilerine yönelik destekleyici bilgi ve raporlar elde edilmesi.

Genel ve ön muhasebe ayrımı

Genel muhasebe ile ön muhasebe arasında birtakım farklar söz konusudur. Bu bakımdan ön muhasebeyi, genel muhasebenin işini kolaylaştırıcı bir adım olarak düşünmek gerekir. Ön muhasebe işlemlerinde birçok tekrarlanan ve rutinleşen fatura takip gibi işlemlerin genel muhasebenin kullanımı kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi süreci işletilir. Genel muhasebe ise, tüm finansal işlemlerin bir tablo halinde değerlendirilmesini kapsayan süreçtir. Dolayısıyla genel muhasebe defter kayıtlarının tutulması ve son şekli verilen muhasebe sonuçlarının devlet veya ilgili kurumlara beyanı söz konusudur. Ayrıca işletmenin sermayesini konu edilen her varlık takip edilir. Sonuç olarak genel muhasebe, işletmenin tüm finansal faaliyetlerini kapsayan ve rapor haline getiren işlemleri konu edinir. Ön muhasebedeyse rutinleşen işlerin tasnifi ve takibi söz konusudur. Bu da genel muhasebe uzmanlarının tablolaştırma işlemlerini kolaylaştıran bir ön adımdır.