Gider Pusulası Nedir? Nasıl Düzenlenir?

Gelir gider dengesini korumak zorunda olan firmanın aldığı her hizmet ve malın kaydını tutması oldukça önemlidir. Bu bakımdan hizmet veya ürün karşılığı kesilen faturanın muhasebe defterinin gider bölümüne kaydı gerekir. Ancak bazı durumlarda alınan hizmet karşılığında fatura hizmet sağlayıcı mükellef olmadığından dolayı fatura kesemeyebilir. Bu gibi durumlarda gider pusulası düzenlenir ve gider kalemleri içerisine alınan hizmet bedeli kaydedilir. Ayrıca gider pusulası, satılan malın iadesi durumunda da düzenlenen evraklar arasında. Gider pusulası ile alakalı tüm merak edilen tüm sorunların cevapları yazı dizimizde…

Gider Pusulası Neden Düzenlenir?

Vergi mükellefi olmayan kişilerden temin edilen hizmetin kayıt altına alınması zorunlu mudur? Bunu yapmanın birtakım faydaları var. Öncelikle kurumsal niteliğe sahip işletmenin tüm gelir ve gider hesabını yapması finansal hesaplamaları için elzem. Bu nedenle ne alınırsa alınsın kayıt altına girmesi firma menfaati kapsamında değerlendirilen bir husus. İkinci olarak ise vergi matrah diliminin doğru belirlenmesi açısından mükellef için doğru bir yaklaşımdır. Ayrıca yapılan alışverişin gider pusulası ile kayıt altına alınması resmi bir işlem hüviyeti kazanmasını sağlar. Dolayısıyla herhangi bir aksilik söz konusu olması halinde hukuki işlemin başlatılmasında bir kaynak veya kanıt yerine geçer.

Bir başka neden de vergi mükellefi olan kurumun hem fatura kesme hem de fatura alma zorunluluğunda olmasıdır. Yani defter tutmak durumunda bulunan her mükellef, aldığı hizmetin veya ürünün cinsinden türüne, miktarından fiyatına kadar her detayını fatura ile kayıt altına almak durumunda. Böylece mali yükümlülüğünü yerine getirmiş olur ve hukuki cezalara muhatap olmaktan kurtulur.

Gider Pusulası Hangi Durumlarda Düzenlenir?

Gider pusulası düzenleme kapsamı oldukça genişletilmiş bir işlem. Telif ödemelerinden, nihai tüketiciye yapılması gereken ürün iadelerine kadar gider pusulası düzenlenebilir. En çok da serbest meslek erbabı veya vergiden muaf tutulan esnaftan temin edilen hizmet karşılığında düzenlenir. Böylece vergiden muaf olan esnaf veya sanatkara yapılan ödeme resmi olarak belgelenir. İşletme giderlerine kayıt edilir. 

Gider Pusulası Nasıl Düzenlenir?

Gider pusulası düzenlemek isteyen kurumun Gelir İdaresi tarafından gider pusulasının şartları ve ilkelerine dikkat etmesi önemlidir. Aksi halde eksik veya hatalı beyanların gelir pusulası olarak değerlendirilmesi söz konusu olmaz. İşte o şartlar…

  1. Gider pusulası işin mahiyet ve esasını teşkil eden tüm detaylara yer vermelidir. Bu bakımdan işin türü, cinsi, miktarı, fiyat ve vergi dahil toplam tutarları, hizmet veya ürün satın alınan kişinin isimleri, adresleri, varsa vergi numaraları. Vergi numarası olmayan kişilerin T.C kimlik numarası girilmesi gerekir.
  2. İkinci önemli konuysa gider pusulasının iki nüsha şeklinde düzenlenmesidir. En az iki adet düzenlenmeyen gider pusulalarının kabul edilmeme riski söz konusudur.
  3. Son olarak ilgili pusulanın anlaşmalı matbaa tarafından basımı ve ayrıca noter tarafından da tasdik edilmesi gerekir.

E-gider Pusulası Nedir? Ne Değildir?

Ekim 2019’da alınan kararla gider pusulası düzenleme sürecinin dijital ortama taşınması ve dijital ortamda hazırlanan evraklarda birlik oluşturulması kararı alındı. Böylece e-fatura veya e-arşiv gibi süreçlerden sonra e-gider pusulası da yetkili bilgi işlem işletmeleri tarafından firmalara sağlanan çözümlerle elektronik ortamda kolayca hazırlanan ve GİB sunucularına gönderilen bir evrak niteliği haline geldi.  Sürecin elektronik ortama taşınması matbaa giderlerini azaltırken noter onayı gibi işlemlerin de hızlı şekilde alınmasını sağladı.

Gider Pusulası Stopaj Vergisine Dahil mi?

Bu konuya Vergi Kanunu açıklık getirir ve vergiden muaf esnaf veya kişilerden alınan hizmeti veya ürünü stopaj dilimine dahil eder. Alınan hizmet veya ürün sınıfına göre uygulanan stopaj miktarlarıysa oldukça farklılık arz ediyor.  Mesela hizmet alımlarında stopaj yüzde 10 iken tekstil ürünleri alımında yüzde 2, yine hurda mal alımında da yüzde 2 şeklinde uygulama söz konusu. Ayrıca hurda veya tekstil harici ürün alımında uygulanan stopaj ise yüzde 5.