Girişimcilik Nedir? Girişimcilik İş Kurma Süreçleri Nelerdir?

Girişimciliğin en büyük motivasyonu kendi işinin patronu olmak ve kendi değerlerine uygun çalışma modeliyle daha verimli bir hayatın içerisinde yer almaktır. Çoğu kimse için kendi işinin patronu olma fikri büyük bir hayaldir ancak bu hayal herkes tarafından hayata geçirilebilen bir hedef olmaz. Hayalinin peşinde koşup, hedeflerine ulaşmak isteyenlerin ise çok azları başarılı bir girişime imza atabilir. Sonuç olarak girişimci eko sistemi içerisinde yer almak kadar, orada tutunmak ve kurulan işletmenin faaliyetlerini sürdürebilir kılmak da oldukça zordur. Her ne olursa olsun girişimci ruhuna sahipseniz denemekten asla korkmamalısınız. Başarılı olmanın sırrı da bu: denemek… Peki bir girişimci için iş süreçleri ile alakalı neler söylenebilir?

Girişimci için adım adım iş süreçleri…

  1. Yola çıkarken motivasyonu stoklamak

Girişimci iş fikrini hayata geçirme kararlılığını her zaman gösterme şansı olmayabilir. Özellikle daha işin başındayken hayal edilenle gerçekte olanlar arasındaki makasın hesap edilemeyen çapı karşısında yılgınlık peyda olur. Özellikle uğraşılması gereken bürokratik engeller, yatırımcı bulmadan çekilen zorluklar, ekonomik imkansızlıklar, düşen karlar ve fikrin giderek değersizleştiği hissi ve tüm bunların ardından gelen yorgunluk işlerin sarpa sarmasına yetecek kadar yüklerdir. Ancak işin başında olanı veya olmayanı iyi hesap edip, karşılaşacağı zorlukların olacağını bilen girişimciler motivasyon depolamayı önemser. Yola çıkarken karşılaşılan tüm güçlükleri birer deneyim kazanma ve eğitim fırsatı olarak değerlendirir. Sorunlara karşı doğru yaklaşım ve tutum motivasyon kaybını en aza indiren etkenlerden biridir.

  1. İş fikrini belirlemek ve olgunlaştırmak

İşin bir diğer önemli kısmı. Ne yapacağız? Bunu tespit ederken kendi yeteneklerinizden yola çıkmanızın önemi büyüktür. Takip edilen piyasanın açıklarını bulma, insanların yeni oluşan beklentilerine karşı çözümler üretme konusundaki yaratıcılığınızı konuşturabilir, dışarıdan da ithal edilen fikrilerle kendi iş modelinize karar verebilirsiniz. Önemli olan, başarılı olacağına inandığınız bir fikre sahip çıkmak ve onu kendinize uyarlayıp, olduğu gibi değil modifiye edilmiş ve cazip şekilde hedef kitleye sunmayı hesap etmektir. Birbirini tekrar eden ve bu nedenle başarısız olan girişim fikirlerini taklit ederek sürece başlamak, sonuç almayı oldukça zorlaştırabilir.

  1. Programa bağlı şekilde ilerlemek

Bir girişimci için plan ve program en önemli yardımcılardan biridir. Zihnin nerede yoğunlaşacağını kestirmek için önceden üzerinde uğraşılan bir planın varlığı önemlidir. Böylece işin kuruluş aşamasından, nihai tüketiciye ulaşana denk yapılacaklarla alakalı her şey belirlenebilir. Bu da, uygulama esnasında hızlı ve pratik hareket etmeyi, ortaya çıkan beklenmedik durumlara karşı da hızlı çözümler üretebilme yeteneğini artırır. Ancak plansız şekilde ilerlemek hem motivasyon kaybına hem de zihin dağınıklığına neden olabilir. Bu da, ilgili fikrin hayat geçirilmeden rafa kalkması anlamına gelir. Çünkü plansız ilerleme, hiçbir ilerleme kaydedilmediği ve yolun hiçbir şekilde kısalmadığı hissini doğurabilir.

  1. Ön değerlendirme yapmadan yola çıkmayın

Girişimcilik zahmetli bir yolculuktur. Özellikle ilk aşamalarda fazla çalışmayı gerekli kılar. Enerjinizin son damlasına kadar çalışmanız gereken günler olabilir. Ön değerlendirme analizleri, en çok zaman harcamanız gereken kısımdır. Çünkü iş fikrine başlamayı mantıklı hale getirecek verilerin toplanması ev analiz edilmesi bu evrenin bir kuralıdır. Bu evrede, iş fikriyle alakalı hedef kitlenin belirlenmesinden, buna ulaşım kanallarının tespit edilmesine, fikrin hedef kitle tarafından nasıl karşılanacağına kadar detaylı bir analiz yapılır. Ayrıca fikrin yatırım alma potansiyeli de ölçülür. Ne tür bir büyüme beklendiğine yönelik kayıtlar çıkarılır. Bir nevi ileriye dönük projeksiyon tutma işlemidir.

  1. İş kurma süreci

Ön değerlendirme sonrası fikrin hayata geçirilebileceğine dair emareler alınır alınmaz hemen faaliyetlere başlanılmasında fayda var. Bu aşamada firmanın kurulması, işyeri, gereken araç ve gereçler, sermaye gibi detaylar belirlenir. Finansmanın nerden sağlanacağı tespit edilir. Maliyetler hesaplanır, nasıl karşılanacağı tespit edilir. Tüm detayları ile kurulum süreci ve bu süreçteki faaliyetlere planlanır.