İade Faturası Nedir ? Nasıl Kesilir ?

Alım satım sürecinde çokça karşılaşılan ürün veya hizmet iade durumlarında kesilmesi gereken fatura türüne iade faturası denir. Sadece ürün hizmet geri iadelerinde değil, bir faturanın yanlış şekilde kesilmesi halinde de önce iade faturası oluşturup sonrasında doğru fatura oluşturma işlemi yapılır.

İade faturası nasıl kesilir?

Fatura entegre sistemleri kullananlar için iade faturası oluşturmak sadece birkaç adımlık iştir. Ancak böyle bir yazılım kullanmayanların dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Öncelikle iade faturası, farklı bir koçana sahip değildir. e-Fatura sistemi üzerinden kesilebilir. Üzerinde Maliye Bakanlığı’nın ve noterin onayının bulunması gerekir. Ayrıca “İade faturasıdır” ibaresi de eklenmelidir.

İade faturasındaki satış fiyatı, satış sırasında işlenen tutarla aynı olmak durumunda. Ancak bazı durumlarda ürünün bir bölümü iade edilebilir. Bu durumda satış faturasındaki birim fiyatlar baz alınır ve iade edilecek kısmın birim fiyat üzerinden hesap edilerek iade faturasına tutar yansıtılır.

İade faturasında hangi tür bilgilere yer verilmesi gerekir?

Satış faturasındaki şartlar neyse iade faturasında da aynı şartlar geçerlidir. Aynı zamanda iade faturasında olması gereken birtakım bilgiler de vardır. O bilgiler şunlardır:

Satıcı faturasında yer alan seri numara ve tarih bilgisi

İadeye mahsus malın miktarı, cinsi ve türü

İadeye mahsus malım birim fiyatı

İade edilen malın toplam bedeli

İade faturasının muhasebeleştirilmesi işlemine yönelik bilmeniz gerekenler

Bu noktada iki farklı senaryo söz konusudur. Birincisi, satın alınmış bir ürünün iade edilme sürecinde alıştan iade uygulanır. Diğeriyse satılmış bir ürünün iade faturası elinize ulaştıysa satıştan iade düzenlenir.

Satıştan iade uygulama şekilleri,

  1. Ürünün sağlam veya bozuk olma durumu,
  2. İade zamanında geçici vergi dönemi geçmiş olması,
  3. Üzerinden bir yıl geçmiş, yeni cari yılda iadesi yapılmış olması,

Bu bunlar ayrı ayrı değerlendirilir ve muhasebe edilir.

Alıştan iadede ise hizmetler, ürünler ve diğer tüketim sınıflarının iadeleri ayrı ayrı sınıflandırılır ve değerlendirmeye tabi tutulur.