İskonta Nedir ve Nasıl Hesaplanır;

İskonto, genellikle bir malın veya hizmetin fiyatından indirim yapılması anlamına gelir. Bu indirim, satıcı tarafından alıcıya sunulan bir avantajdır ve genellikle belirli bir süre veya belirli bir miktar alışveriş için geçerlidir.

İskonto genellikle bir yüzde olarak ifade edilir ve şu formülle hesaplanır:

İskonto Tutarı = İskonto Oranı × Fiyat

Burada:

  • İskonto Tutarı, malın fiyatından indirilen miktarı ifade eder.
  • İskonto Oranı, indirim miktarını belirtir. Bu yüzde olarak ifade edilir.
  • Fiyat, malın veya hizmetin orijinal fiyatını temsil eder.

Örneğin, bir ürünün fiyatı 100 TL ve %10 iskonto uygulanıyorsa, iskonto tutarı şu şekilde hesaplanır:

İskonto Tutarı = 0.10 × 100 TL = 10 TL

Sonuç olarak, bu ürüne uygulanan iskonto miktarı 10 TL olur.

İskonto hesaplama işlemi, alıcılar için avantajlı olabilir çünkü daha düşük bir fiyatla ürün veya hizmet satın alabilirler.