İstisna Faturası Nedir, Nasıl Kesilir?

KDV muafiyeti olsun veya olmasın satışı belgeleyen her fatura tipine satış faturası deniliyordu. Ancak GİB tarafında yapılan güncelleme sonrasında KDV muafiyetine sahip şekilde düzenlenen faturalar için istisnai fatura ibaresi kullanılmaya başlandı. Kısaca istisnai faturanın KDV muafiyetine sahip ihraç malları için düzenlenen fatura tipi olduğunu söyleyebiliriz.

KDV muafiyeti uygulanan ihraç mallarının faturaları kesilirken ve vergi iadesi gibi teşviklerden yararlanmak için istisnai faturaya şu ibarenin eklenmesi yasal bir zorunluluk: 3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir.

Neden istisnai fatura kesmek gerekir?

İhracatla ilgilenen kurumlar satış faturası düzenlerken KDV muafiyetinden yararlanıyor. Aslında bu muafiyet, KDV Kanunu gereğince hiçbir ihraç malına uygulanmıyor. Dolayısıyla işletme ihraç sırasında faturasını yasal olarak istisnai fatura olarak düzenlemek durumunda. Burada firmanın herhangi bir zararı söz konusu olmadığından ve ayrıca söz konusu KDV tutarının ilgili devlet kurumlarından tahsil ediliyor olması önemli bir avantajdır.

Faturanın istisnai fatura olması için KDV oranına “0” değerinin girilmesi ve istisnai fatura kodunun eklenmesi yeterlidir. Ayrıca ihracat gibi durumlar dışında da KDV’siz fatura kesilmek durumunda kalınabilir. Örneğin, petrol aramaları, askeri alımlar, ithalat istisnaları. Bu gibi durumlarda KDV’siz fatura düzenlerken istisnai olmayan değer kodu ile fatura kesme imkanı söz konusudur.

İstisnai fatura nasıl kesilir?

İstisna faturanın normal bir şekilde düzenlenen satış faturasından herhangi bir farkı söz konusu değildir. Sadece yukarıda belirtilen ibarenin açıklama metnine eklenmesi ile birlikte istisna kodlarının faturaya eklenmesi gerekir. Sektörünüze veya alım satım işlemenize göre farklı istisna ve iade hakkı doğuran işlem kodları var. Bunlardan uygun olanı faturalarınıza eklemeniz yeterlidir.

Bu tür işlemleri KDV’siz veya KDV’den muaf işlemler olarak ayrı değerlendirmek gerekir. Muhasebeleştirme işlemlerinizde bu tip faturalarınıza ayrı bir bölüm açmanız işlerinizi daha kolay hale getirebilir. Ayrıca KDV beyannamesi düzenlerken ilgili istisna türünün net bir şekilde belirtilmesi de önemlidir.