Pazarlama Nedir?

Pazarlama, alışverişin, ticaretin ve üretimin doruk noktasına ulaştığı çağımızda oldukça önemli bir kavramdır. Tam anlamı ile pazarlama, hem Pazar araştırmasını hem de reklam faaliyetlerini kapsar. Böylece ürün ve hizmetlerin tanıtımı, beraberinde de satışı gerçekleştirilir. Ancak aşama aşama gerçekleşen, gerçekleştirilmesi de çeşitli parametrelere bağlı olan bir kavramdan söz ediyoruz.

Örnek verecek olursak, pazarlamanın reklam faaliyetleri aşaması detaylandırılabilecek, meşakkatli bir süreçtir. Çeşitli şekillerde reklam yapmak mümkündür ancak pazarlanacak ürün ya da hizmet ile birebir örtüşen yöntemle reklamcılık yapılması gerekir. Her ne kadar Pazar araştırması da pazarlamanın bir parçası olsa da, asıl pazarlama kavramı ile örtüşen, reklamcılık kavramıdır. İşin büyük bir kısmını reklam çalışmaları gerçekleştirir.

Ürün geliştirme ve satışın ise pazarlama kavramındaki yeri merak uyandırıyor. Ancak bu iki kavram son derece doğal bir şekilde pazarlamanın bir parçasıdır. Pazarlamanın amacı ve de araştırma süreci bizi bu kavramlara ulaştırıyor. Aynı zamanda pazarlamacıların sürekli olarak Pazar şartlarını takip etmesi, tüketiciler ile ilgili araştırma yapması ve analiz gerçekleştirmesi de sağlıklı bir süreç için olmazsa olmazdır.

Pazarlamanın Tanımı

Pazarlama kavramını genel anlamı ile inceledikten sonra bir de tanımını görelim. Pazarlama, hedef kitlenizi şirketinizin sunduğu ürün ya da hizmetler ile buluşturma faaliyetidir. Tam anlamıyla analizi, pazar araştırmasını, hedef kitlenin özelliklerini, ürün geliştirmeyi, satış ve uygun reklam çalışmalarını kapsar.

Modern pazarlama dediğimiz kavram ise 1950’li yıllar ve sonrasında karşımıza çıkıyor. Buradaki kritik nokta insanların bir ürün ya da hizmete ilgi duymasının, sadece basılı medya ile sınırlı kalmayıp, farklı araçlar ile gerçekleşmesidir. Televizyonlar bu aşamada oldukça önemli bir etken olmuş, pazarlamacıların doğrudan insanların evine ulaşmasını sağlamıştır. Bu noktadan sonra pazarlamacılar arasında da ciddi bir rekabet ortaya çıkmış oldu. Sürekli çok daha etkili bir pazarlama yöntemi ve aracı peşinde koşan pazarlamacılar, daha etkin olmanın yollarını arıyor, yaratıcılığı konuşturuyor.

Pazarlama Türleri

Pazarlama şekli, daha çok müşterilerin zaman geçirmekten hoşlandığı alanlar ile belirlenir. Çünkü hedef kitlenize ulaşmak için en etkin aracı bulmaya çalışırsınız. Bu günümüzde televizyon olabilir, basılı yayınlar olabilir ya da internet olabilir. Çok daha fazla örnek vermek de mümkündür. Bu bakış açısının dışında ise günümüzde geçerli olan, kabul görmüş ve kullanılan belli başlı pazarlama türleri söz konusudur.

 1. İnternet Pazarlamacılığı: İnternet ortamında yürütülen reklam çalışmalarını ve hedef kitleye ulaşılabilecek uygun mecranın seçilmesini ifade eder.
 2. Blog Pazarlamacılığı: Blog yazmanın sadece kişisel bir şey olduğu zamanları geride bıraktık. Günümüzde blog yazmak, oldukça etkin olmak demek. Çok sayıda markanın, blog yazma yöntemi ile hem tanıtım yaptığını, hem de beraberinde pazarlama amacını gerçekleştirdiğini görebiliyoruz.
 3. Video Pazarlamacılığı: Televizyon ile eş değer geçmişe sahip olan reklamlar, günümüzde oldukça akıllıca tasarlanmış ve hazırlanmış videolar ile adından söz ettiriyor. Televizyon reklamlarının bu yönde evrildiğini söylemek mümkün.
 4. Sosyal Medya Pazarlamacılığı: Hedef kitlenin yoğunlukta olduğu sosyal medya mecraları tercih edilerek etkin bir şekilde tanıtım gerçekleştirilebilir. Facebook, Twitter ve Instagram gibi çeşitli alanlar bunun için uygun olacaktır.
 5. Arama Motoru Optimizasyonu: Bu kavram kısaca SEO olarak ifade edilir. Önemli ve dikkat çekici bir pazarlama tekniği olduğunu söylememiz gerek. Bu yöntem ile arama motoru sonuç sayfasında iyi bir konumda yer alarak, hem hedef kitlenizi oluşturan kişilere hem de çok sayıda insana kolayca ulaşabilirsiniz.
 6. Arama Motoru Pazarlamacılığı: Arama motoru pazarlamacılığı derken, SEO çalışmalarından çok farklı bir yöntemden söz ediyoruz. Bu yöntemde işletmeler, belli ücretler karşılığında indekste yer alır, tıklama başına ödeme ile hedef kitlesine ulaşabilir.
 7. Basılı Pazarlamacılık: Çokça okunan gazete ve dergiler, bunun en iyi örneğidir. Bu tür yayınlar, bilinirliğini artırmak isteyen şirketlerin pazarlama stratejileri arsında kesinlikle yer alır.

Pazarlama ve Reklamcılık

Pazarlama ve reklamcılık iç içe geçmiş kavramlar olmakla birlikte, reklamcılık pazarlama kavramının sadece bir parçasıdır.  Pazarlama, çok daha geniş, kapsayıcı ve kompleks bir yapıdadır. Ürün geliştirmeden ürün dağıtımına, pazar araştırmasından satış stratejisine ve hatta halkla ilişkiler gibi müşteri ilişkilerini ifade eden kavramlara kadar tümü pazarlamanın birer parçası, olmazsa olmaz birer sürecidir. Reklamcılık ise bu süreçlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Pazarlamanın önemli bir stratejisi olarak, birbirinden farklı reklam faaliyetleri benimsenebilir.

Reklam çalışmaları ile marka bilinirliği artırılır, hedef kitleye ulaşılarak ürün ve hizmet tanıtılır. Böylece pazarlamanın önemli bir kısmı gerçekleştirilir. Pazarlamanın gerçekleştirilmesi için kullanılan tek yöntem reklamcılık değildir ama en sık tercih edilen ve oldukça etkili yöntemlerden biridir.

Pazarlamanın 4P Şeklinde Tanımlanması

Pazarlamanın 4P’si, 1960’lı yıllarda E. Jerome McCarthy tarafından ortaya atılmış bir düşüncedir. Buna göre 4 önemli bileşen ön plana çıkar: Product (ürün), place (yer), price (fiyat) ve Promotion (tutundurma). Söz konusu olan ve 4P olarak adlandırılan bu kavramlar, pazarlamanın işletmeler ile olan ilişkisini ifade etmektedir. Bu sebeple de aslında konunun özeti gibi düşünülebilir.

 • Ürün: Ürün, pazarlamanın başlangıç noktası olarak düşünülebilir. Öncelikle bir işletme, bir ürün ortaya koyar. Sonrasında ise öylece satılmasını beklemez. Çünkü bu şekilde beklemek boş bir hayalden başka bir şey değildir. Aksine hemen pazarlama ekibinin devreye girmesi ve Pazar araştırması yapması gerekir. Rakip analizi, hedef kitlenin tespit edilmesi, verilecek mesajlar, reklam yapılacak mecralar, uygulanacak kampanyalar ve çok daha fazlası ürünü desteklemelidir. Pazarlamacılar, bu konulara odaklanarak, ürünün doğru kitleye ulaşmasını sağlar.
 • Fiyat: Fiyatlandırma pazarlamanın seyrini belirleyecek önemli unsurlardan bir tanesidir. Pazarlama ekibi, fiyat araştırması yapar, potansiyel müşterilerin bu ürün ya da hizmet için ne kadar ödeme yapabileceğini tespit eder. Buna göre ürün fiyatı ortaya konur.
 • Yer: Pazarlama ekibinin detaylı araştırması ile ürünün tanıtımı ve satışının yapılacağı yerler tespit edilir. Bunun için anketlerden faydalanılabilir ve hedef kitlenin tercihleri dikkate alınır. Bazen sadece bir e-ticaret sitesi satış için yeterli olabilirken, bazen çok sayıda fiziksel konum etkin olur. Uygun satış platformlarının tercih edilmesi, pazarlama hedeflerine ulaşılmasında çok önemlidir.
 • Tutundurma: Tutundurma, çeşitli kampanyalar, tanıtım faaliyetleri, online stratejiler ve satış bilinci oluşturma girişimlerinin tamamını ifade eden bir kavramdır. Kısaca ürüne olan ilgiyi artırma faaliyetleri diyebiliriz.

Küçük Bir Örnek

Bir işletme ortaya koyduğu yeni ürünü müşterileri ile buluşturmak için kampanyalar oluşturuyor. Bunun için de Facebook, Instagram, Google ve kendi sitesini tercih ediyor. Ayrıca sitesine ürünün tanıtımı için ücretsiz olarak indirilebilir bir rehber koymuştur. Bununla birlikte ürünü tanıtan Instagram videoları yayınlamaktadır. Son olarak ise Google trafiğini çekmek için sponsorlu arama sonucu yatırımı yapmıştır.

Bu örnekteki reklamcılık ve pazarlama unsurlarını bulabilir misiniz?

Aslında cevap çok basit… Instagram’da ve Google’da yapılan çalışmaların tamamı reklamcılık olarak tanımlanabilir. Ancak bu sürecin tamamını pazarlama olarak tanımlarız. Bu örnekte de görüldüğü üzere reklamcılık, pazarlamanın bir unsuru, önemli bir parçasıdır. Pazarlama bir şirketin kar elde etmesi, başarıya ulaşması ve hedeflerini gerçekleştirmesi için olmazsa olmazıdır. Bu sebeple günümüzde, her markanın pazarlama faaliyetlerine bütçe ayırması gerekiyor.