Personel Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Bir kurum veya işletmenin operasyonel faaliyetlerini sürdürebilir kılmasında başat faktör personel. Personel maaşları da bu sürecin motivasyonel etabı. Yanlış veya eksik maaş hesaplamaları, geciken ödemeler veya benzeri durumlarda personel verimliliği düşebilir. Bu bakımdan personel maaş hesaplama konusuna önem vermek ve özellikle net maaş üzerinden yapılan ödemeleri doğru şekilde hesaplamak gerekir. İşte detayları ile personel maaşı nasıl hesaplanır…

Personel brüt maaş hesaplama işlemi

Bir kurumun personel maliyeti brüt maaş ile ortaya çıkar. Bu maliyete net maaşla birlikte SGK ve işsizlik primi, gelir ve damga vergisi gibi kalemler girer. Bu noktada personel maaşının net bir şekilde ortaya çıkması için uygulanması gereken şudur:

Brüt Maaş = Net Maaş (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

Çalışanın kuruma olan maliyetini net şekilde hesap edebilmek için brüt maaşa işçi adına ödenmesi gereken SGK işveren payının da eklenmesi gerekir.

Personel ücretinin SGK primi​ nasıl hesap edilir?

SGK primi hesaplamada hem işverenin hem de işverenin payı vardır. İşveren payı yüzde 20, işçinin payıysa yüzde 14 oranında. Bu noktada işsizlik primi de çalışan maliyetine eklenmesi gerekir. Buradaki işveren payı yüzde 2, çalışanın payıysa yüzde 1 oranındadır.

Gelir vergisi hesabı yapma

Çalışan maliyetlerinden önemli bir kalem de gelir vergisidir. Bu miktar kurum tarafından çalışan adına devlete ödenir. Bu noktada maaşın bir kısmı, belirli bir orana göre vergilendirilir. Oranlarla ilgili güncel bilgilerse şöyle:

32.000 TL'ye kadar olanlar: %15

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası: %20

250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL fazlası: %27

880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL, fazlası: %35

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL, fazlası: %40

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kaldırıldı mı?

Ocak 2022’de Çalışma Bakanlığı tarafından alınan karar ile AGİ kaldırılmıştır. Ayrıca personel ücreti ödemelerinin asgari ücrete isabet eden kısmı da damga vergisinden muaftır. Bununla birlikte gelir vergisi istisnası da getirilmiştir. Asgari ücretin aylık brüt toplamından SGK primleri çıkarıldıktan sonra kalan ücrete gelir vergisi yoktur.