Çalışanın işverene maliyeti brüt ücret, SGK prim ödemeleri ve birtakım yasal kesintiler dikkate alınarak katılarak hesap edilebilir. Ayrıca her sene yeniden düzenlenen asgari ücret taban uygulaması, maliyetlerin her sene revize edilmesini ve böylece personel maliyetlerinde değişkenlikler olmasına neden olur. Personelin işletmeye olan maliyetini hesaplamada rol alan tüm kalemler yazımızda.

Çalışanın işverene maliyeti nedir?

Personele ödenecek net ücret işveren için asıl maliyet değildir. Buna brüt maaş maliyetini hesaplarken eklenen SGK + işsizlik primleri + gelir ve damga vergisi gibi ek maliyetler yüklenir. Böylece işçinin maliyeti net maaşı + yapılması gereken yasal ödemeler şeklinde işverene yansır. Gelir vergisinin kümülatif bir şekilde her ay artması da brüt maaş dengelerini yukarı yönlü etkiler. Böylece çalışanın Ocak ayındaki brüt maliyeti ile Aralık ayındaki brüt maliyeti arasında fark olur.

Brüt maaşı hesaplarken çalışana ödenmesi vaat edilen net maaş + SGK ve işsizlik prim ödemeleri + damga ve gelir vergisi masrafları işveren tarafından karşılanır. Bu noktada işveren, hesaplanan aylık brüt ücretin asgari tutarı kadarına damga ve gelir vergisi istisnası uygulandığını bilmesi gerekir.

Gelir vergisi maliyetini hesaplama yöntemi

İşveren tarafından işçi adına devlete ödenmesi gereken gelir vergisi maliyeti şu şekilde hesap edilir.

Vergilenecek Maaş Tutarı = Brüt Maaş – SGK Payı

Buradaki SGK payına hem SGK primi hem de işsizlik primi dahildir. Hesaba devam edelim…

Vergi Tutarı = Vergilenecek Maaş Tutarı * Gelir Vergisi Oranı

Bu noktada farklı gelir vergisi oranlarının hesaba katılması lazım. Her sene güncellenmekle birlikte 2022 için Gelir Vergisi oranları şöyle:

Geliri 32.000 TL’ye kadar olanlar için %15 vergi uygulanırken,

Geliri 70.000 TL’ye kadar olanlar için 32.000 TL’sinden 4.800 TL ve fazlası için %20

Geliri 250.000 TL’ye kadar olanlar için 70.000 TL’sinden 12.400 TL ve fazlası için %27

Geliri 880.000 TL’ye kadar olanlar için 250.000 TL’sinden 61.000 TL ve fazlası için %35

Geliri 880.000 TL’den fazla olanlar için 880.000 TL’sinden 281.500 TL ve fazlası için %40 vergi uygulanır.