Stok Takibi Nedir? Stok Takibi Nasıl Yapılır?

Bir kurumun satışlarını çok iyi takip ettiği gibi stoklarını da aynı şekilde takip etmesi bir zorunluluk. Özellikle hızlı teslimat kavramı ticari faaliyetin merkezine yerleşmiş durumda. Böyle bir dönemde işletmenin gelen talepleri stok krizi nedeniyle iptal etmesi markanın fişini çekmek demek. Çözümse profesyonel stok takibi. Peki stok takibi nedir, nasıl yapılır? Yazı dizimizde…

Stok Takibi Nedir?

Ticari faaliyetin ana değeri ürün. İşletmenin finansal akışına katkı sağlayan ürün veya mamul tükenebilir kıt bir kaynak. Bu kaynakların talep – satış – tedarik zinciri kapsamında yönetimiyse stok takibi olarak değerlendirilir. Elbette işletme yapısına göre süreçler karmaşık bir hale gelebilir. Mesela, birden fazla ürünün tasarım ve üretimi için çeşitli kalemlerde hammadde tedarik edip stoklamak gibi. Böyle durumlarda üretim biriminde tutulan stok, satış birimi tarafındaki stoktan ayrı planlanır. Bu süreçleri daha yönetilebilir hale getirir.

Stok Takibi Yapmak Neden Önemlidir?

Gelişigüzel stok tutmak, ürün döngüsünü başarıyla yönetmek değildir. Profesyonel anlamda stok takibi ve yönetimi birtakım ilkeler ışığında ilerler. İlkeleri tespit edilmesi de şirket yapısı ve yıl içindeki ürün takip çizelgelerine göre değişkenlik gösterebilir. Bir kurum ne zaman, hangi üründen ve ne kadar talep arzı gerekirin hesabını yıllık olarak düzenli şekilde yapmalıdır. Böylece her sene optimum stoklama seviyesi tutturulabilir. Bu da, ekstra stok tutmanın getireceği maliyet yükü dahil, az stok tutma halinde de yaşanacak tedarik krizinin aşılmasını sağlar. Bu anlamda verimli stok takibi önemini şu şekilde açıklamak mümkün:

  1. Operasyon süreçlerini en iyi şekilde planlamak ve yönetmek. Aksayan yönleri tespit etmek, krizin neden kaynaklandığını anlamak, tedarikçi veya üretim aşamasında herhangi bir yapısal bozukluk olup olmadığını anlamak.
  2. Ürün giriş ve çıkışları hakkında doğru bilgiye ulaşmak. Bu bilgilerin aylık ve yıllık bazda değerlendirilmesi ile işletme performansı hakkında veri elde etmek.
  3. Üretimi doğru şekilde planlamak ve yapılandırmak. Hangi ürün için hangi dönemde hammadde stoklamanın doğru olacağını öngörmek. Bunların plan ve şemasını çıkarmak.
  4. Tedarik zinciri hakkında bilgi sahibi olmak. Tedarikçi ağı oluşturmak, sürekliliği olan tedarik mekanizması kurmak.
  5. Stok maliyetlerini en aza indirerek arz ihtiyacını karşılamak. Müşteri taleplerini yönetebilir hale gelmek.

Stok takip yönetimi en az satış yönetimi kadar önemlidir. İkisi arasında bağlantı da ortada. Gelen taleplerin satışa dönüşmesi stok yönetimi ile mümkün. Talepleri karşılama konusundaki krizler işletme için hayati sorunlara yol açabilir. Bu nedenle stok takibi nasıl yapılır oldukça önemlidir.

Stok Takibi Nasıl Yapılır?

Başarılı stok takibinin sırrı, organizasyonu oluşturan birimler arasındaki veri iletişimidir. Mal kabulünden, satış sonrası faturalandırmaya kadarki her sürecin tek bir program üzerinden değerlendirilmesi gerekir. Böylece girdi ve çıktı arasındaki makasın takibi çok daha profesyonel bir şekilde gerçekleşir. Ayrıca toplanan verilerin rahatlıkla analiz edilmesi organizasyon sürecinde aksayan yönlerin tespitini de kolaylaştırır. Günümüz işletmelerini değerli kılan yön de bu: Veri ambarı oluşturabilen programlar. ERP ve stok takip programları sayesinde girdi çıktı hesapları, satılan ürünler, stoktan düşenler, kalan stoklar veya kritik stok değerleri. Hemen hepsinin tek bir panel üzerinden ilgili birimler tarafından kolayca değerlendirilmesi stok takip yönetimini başarılı kılan büyük bir etken.

Herhangi bir yazılımdan destek alınmanda stok takibi yapmak mümkün müdür? Eğer mahalle bakkalı gibi bir yerden söz ediyorsak mümkün olabilir. Ama geniş çaplı müşteri kitlesine sahip işletmeler açısından verimli stok takibi yazılımlar ile başarıya ulaşabilir.